Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zmiana terminu publicznej prezentacji założeń projektu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia „e-krew – informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem”

19-12-2016, 15:53:09,

30 grudnia 2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie CSIOZ przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie, w sali 237, będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu „e-krew – informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem”, który planowany jest do realizacji w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują) w nieprzekraczalnym terminie do 23.12.2016 na adres e-mail: ekrew@csioz.gov.pl

Informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz, w celu sporządzenia protokołu, którego kopia oraz nagranie przebiegu prezentacji stanowić będą załączniki do wniosku o dofinansowanie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie proszę o zgłoszenie jednego przedstawiciela Instytucji.