Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zmiana terminu warsztatów dla potencjalnych wnioskodawców w ramach działania 1.1 POPC

25-10-2018, 09:15:38,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) informuje, że z uwagi na niską deklarowaną frekwencję na warsztatach dla potencjalnych wnioskodawców II rundy w ramach III konkursu dla POPC 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, termin warsztatów zostaje przeniesiony na dzień 23 listopada 2018 r.

Warsztaty odbędą się w siedzibie CPPC, ul. Spokojna 13a w Warszawie. Zapisy będą prowadzone w formie elektronicznej na adres e-mail: KKiecana@cppc.gov.pl do dnia 19 listopada 2018 r. Przy rejestracji prosimy o wskazanie nazwy wnioskodawcy oraz imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w warsztatach.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda