Znamy wyniki konkursu dla beneficjentów działania 8.4 POIG!

07-10-2015, 10:20:29,

Konkurs dla beneficjentów działania 8.4 POIG, który został ogłoszony 9 września, został rozstrzygnięty. Nagrodą są: statuetki, udział w konferencji 5-6 października 2015 r. i możliwość zaprezentowania swoich projektów podczas panelu poświęconego wdrażaniu 8 osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Kapituła konkursu przyznała wyróżnienia w każdej kategorii konkursu:

a. likwidacja największej „białej plamy” na mapie dostępu do Internetu szerokopasmowego – Akasha.NET Sp. z o.o.
b. największa liczba podłączonych do Internetu użytkowników końcowych w ramach jednego projektu –INEA S.A.
c. największa liczba podłączonych do Internetu użytkowników końcowych w ramach wszystkich projektów zgłaszanych przez beneficjenta działania 8.4 POIG – INEA S.A.
d. największa rozległość terytorialna projektu – G-NET s.c. T. Serwatka, W. Rakoniewski
e. innowacyjność projektu w ramach działania 8.4 – TPnets.com Tomasz Bathelt, Piotr Marciniak

Nagrodzonym firmom gratulujemy, zapraszamy na konferencję 5-6 października 2015 r., a wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za nadesłane zgłoszenia.